Audi

ออดี้ลดระยะเวลาในการสร้างต้นแบบโดยใช้ 3D printing สำหรับครอบคลุมไฟท้าย

ด้วยสีสันสดใสของเครื่องพิมพ์  3D Stratasys J750 ออดี้คาดว่าจะผลิตชิ้นส่วนโปร่งใส หลากสี (multi-coloured) ได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการ matching สีและพื้นผิวของกระบวนการอนุมัติที่เข้มงวดด้านการออกแบบของบริษัทยานยนตร์สัญชาติเยอรมัน