Automated die machining

Automated die machining ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต

ด้วยกลยุทธ์การกำหนดมาตรฐาน (standardization strategy) และ C 22 UP machining centre จาก Hermle แผนกเครื่องมือและแม่พิมพ์ของกลุ่ม WMF จากเยอรมนี จึงทำให้สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ