Automation & Robotics

Automation Expo 2019 ร่วมสานฝันอุตสาหกรรมไทยสู่ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

AUTOMATION EXPO 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกครั้งที่ 2  เริ่มแล้ววันนี้ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา (NICE) จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน AUTOMATION EXPO

‘Edge of Automation’ อุตสาหกรรมไทยในยุคอัตโนมัติ

Automation Expo 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกครั้งที่ 2 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จ.ชลบุรี โดยบริษัทกรีนเวิร์ล พับลิเคชั่น จำกัดเป็นผู้จัดงาน