Big Kaiser

Big Kaiser พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตในปี 2020

Big Kaiser ได้ประกาศการลงทุนในด้านการผลิต การขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการจัดหาพนักงานเพิ่มทั่วยุโรป เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำแถวหน้าของวงการ Precision Tooling ระดับโลก ทั้งในเรื่องของนวัตกรรม ความแม่นยำ และคุณภาพ