Bio-Resins

กระบวนการฉีดขึ้นรูป : แปรรูปไบโอเรซิ่นอย่างไรให้เหมาะสม

ไบโอเรซินอาจมีความท้าทายเป็นอย่างมากที่จะแปรรูปเมื่อเปรียบเทียบกับเรซิ่นแบบทั่วไปที่มันตั้งเป้าที่จะไปทดแทน แน่นอนว่าสิ่งนี้อาจทำให้การผลิตชิ้นส่วนที่ดีมีความยากมากและบางครั้งเป็นไปไม่ได้เลย อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรพิจารณา?