bone saw guide block

การผลิตชุดอุปกรณ์การแพทย์อย่างประหยัดและปลอดภัยด้วยระบบอัตโนมัติ

ชั่วโมงนี้คงไม่มีอะไรร้อนเท่าสายการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ต้องการทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความแม่นยำในระดับสูงสุด ไปดูกันว่าการผลิตแบบ Small batch sizes ในอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบทำงานอย่างไร