Bumotec

การผลิตเครื่องมือแพทย์ด้วยการตั้งค่าเพียงครั้งเดียว

เครื่องจักรขึ้นรูป หรือ machining center หลายแกน-หลายภารกิจ 3 เครื่องของ Bumotec ไม่เพียงแต่ช่วยให้ Shanghai Medical Instruments  (Group) รักษาส่วนแบ่งตลาดเครื่องมือทางการแพทย์ในประเทศจีนได้ถึง 50%