carbon footprint

เทคโนโลยีเตาเผาไร้เปลวไฟใช้ไฮโดรเจน ลด CO2 ในการผลิตเหล็ก

Tenova ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมโลหะและเหมืองแร่จากอาร์เจนตินาพร้อมแล้วที่จะซัพพลายระบบการเผาไหม้แบบปราศจากเปลวไฟ (flameless combustion system) ขนาดเมกะวัตต์ ซึ่งสามารถเผาไหม้ด้วยส่วนผสมของก๊าซธรรมชาติและไฮโดรเจนได้ถึง 100% โดยได้บูรณาการเข้ากับโซลูชันดิจิทัลขั้นสูงของ Tenova