CNC Machining

แนวโน้มของอุตสาหกรรม CNC Machining ในปี 2021

สถานการณ์ของปี 2020 ได้เร่งให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม CNC ด้วยการให้ความสำคัญกับระบบอัตโนมัติและการลดของเสียที่กำลังถูกโฟกัสมากขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับความรู้สึกถึงการเร่งปรับตัว / เปลี่ยนแปลง / ปรับปรุงอย่างเร่งด่วนที่จะมาพร้อมกับปี 2021 ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดเทรนด์อันน่าตื่นเต้นราวกับซีรีย์ชุดใหม่ และแน่นอนว่านั่นคือสิ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรม

3 วิธีปรับปรุงการใช้เครื่องจักร CNC ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปลอดภัย

หากเพื่อนร่วมงานคุณถามว่าระหว่าง “ความปลอดภัย ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ ให้เลือกมาสองอย่าง” คุณจะเลือกอะไร เพราะอาจเป็นเรื่องยากที่จะสร้างความสมดุลระหว่างคุณสมบัติที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตทั้งสามอย่างนี้ เพราะสิ่งที่ทำเพื่อปรับปรุงอีกสิ่งก็อาจทำให้อีกสิ่งลดประสิทธิภาพลงได้ เป็นความจริงที่ว่า ความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานก็อาจเป็นทางลัดที่อันตราย หรืออาจทำให้งานซับซ้อนเกินไปได้เช่นกัน

Mikron MILL E 700 U | เครื่องกัด CNC 5 แกน ความแข็งแกร่งเพื่อผลิตภาพที่ดีกว่า

การผลิตสมัยใหม่อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น ในอีกทางหนึ่งผู้ผลิตนั่นเองที่ถูกกระตุ้นด้วยแรงกดดันดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลิตภาพที่สูงขึ้น จึงต้องเพิ่มศักยภาพการผลิตให้ได้ด้วยจำนวนชิ้นงานที่สูงขึ้นในขณะที่รอบการผลิตสั้นลง ความต้องการเหล่านี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีเครื่องจักรที่ทันสมัย ทั้งความเร็ว ความเสถียร ความคล่องตัว และความน่าเชื่อถือในการผลิต รวมถึงความแม่นยำคงที่ตามที่ต้องการ

แนวโน้มของ CNC Machining ในปี 2020

ในขณะที่ปี 2019 นำความท้าทายมาสู่ CNC Machining Shops ปี 2020 จึงน่าจะเป็นปีที่ศักยภาพด้านต่างๆ ทรงพลังมากยิ่งขึ้นจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การผลิตชิ้นส่วนแบบครบวงจร การผลิตแบบหลายแกนอันแสนซับซ้อน ขนาดการผลิตที่เล็กลง (smaller batch