Cobot

การผลิตในบรรทัดฐานใหม่ – ข้อดีและผลประโยชน์

การเว้นระยะห่าง ปกป้องพนักงานจากภัยโรคติดต่อ เริ่มกระบวนการผลิตและเครื่องจักรใหม่อีกครั้ง ไปจนถึงติดตามช่องว่างในห่วงโซ่ที่หายไปจากบรรดาซัพพลายเชน ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่องค์กรหรือบริษัทต่างๆ ต้องขบคิด แก้ไข และดำเนินการไปอย่างรัดกุมเพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้อย่างไม่สะดุด

On Robot เปิดตัวอุปกรณ์มือจับแบบ 3 นิ้วพร้อมแกนยาวและมือจับผิวนุ่ม

ตลาดอุปกรณ์หุ่นยนต์เพื่อการทำงานร่วมกับมนุษย์ในเอเชียแปซิฟิกจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นในช่วง ค.ศ. 2020-2026 ที่ 45.46% ด้วยมูลค่าตลาดสะสมที่เป็นไปได้ที่ 13.17 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 7 ปีข้างหน้าใน

การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้เพื่อกระตุ้นความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ

แม้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานยนต์พลังไฟฟ้าเทสลาของอีลอน มัสก์ จะกลายเป็นพาดหัวข่าวไปทั่ว แต่การใช้งานระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตาหกรรมที่เพิ่มขึ้นกลับมีคนพูดถึงน้อยมาก บางครั้งอาจเป็นเพราะเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้สั่นสะเทือนวงการอุตสาหกรรมมาแล้วตั้งแต่ ปี ค.ศ.1961 เมื่อเจเนรัลมอเตอร์เป็นผู้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้เป็นครั้งแรก

งานแบบไหน? ให้ Soft Hand ช่วยคุณ!

“Soft Hand” เป็น Cobot – หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์ จาก German Robotics หน้าที่แทนมือมนุษย์ ทั้งยังมีรูปร่างตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยให้จับยึดชิ้นงานได้หลากหลายแบบโดยไม่ต้องคอยเปลี่ยนตัวจับยึด