Cobots

เพื่อน ‘ร่วมงาน’ แห่งอนาคต

ความพยายามในการสร้างความเข้าใจกับคนงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกว่า หุ่นยนต์ไม่ได้เข้ามาแทนที่มนุษย์ ไม่ได้เข้ามาแย่งงาน แต่คือเพื่อนร่วมงานที่จะมาช่วยมนุษย์ทำงานยากๆ ซ้ำๆ ช่วยให้มนุษย์ผ่อนคลายจากงานหนัก เกิดขึ้นบนพื้นที่สื่ออุตสาหกรรมมาพักใหญ่และการสร้างความเข้าใจนี้ยังดำเนินอยู่เพื่อที่หุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่การรับรู้แบบเดิมซึ่งจะค่อยๆ ถูกลบเลือนไป

OnRobot เจาะตลาดไทยมั่นใจอุตสาหกรรมหุ่นยนต์คึกคัก

ในปี 2563 คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศไทย มีความต้องการหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ตัว เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 19% สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์นำทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ผู้เขียน: ซาการิ คูอิกกะ ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญมากในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก นับตั้งแต่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจนถึงอุตสาหกรรมรถยนต์และอาหาร นับเป็นผู้นำของโลกในด้านการผลิตแผงวงจรรวม สารกึ่งตัวนำ (เซมิคอนดักเตอร์) และฮาร์ดไดรฟ์และยังถือเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของโลก