Corona

สมาคมผู้ผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือแห่งเยอรมนี ผลิตอุปกรณ์สู้ไวรัส

ไวรัสระบาดครั้งใหญ่อาจสร้างข้อจำกัดให้กับชีวิตประจำวันของเราและถึงกับทำให้เศรษฐกิจเป็นอัมพาต แต่เชื่อไหมว่า มันไม่ได้ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ลดน้อยถอยลงเลย