CPhI South East Asia 2019

เปิดประตูโรงงานผลิตยา ผู้สร้างโอกาสสำคัญรับสังคมสูงอายุของเอเชีย

ยูบีเอ็มเอเชีย ประเทศไทย ผู้จัดงานซีพีเอชไอ 2019 (CPhI South East Asia 2019) ร่วมมือกับสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน จัดทริปศึกษาโรงงานผลิตยาชั้นนำของไทย เพื่อฉายภาพรวมความสำคัญของอุตสาหกรรมยาไทย และการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันชั้นนำของโลก เพื่อลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศ และเพิ่มความมั่นคงทางด้านสุขภาพให้กับประชาชน