CRYSTA-Apex S

เครื่องวัด 3 มิติ CRYSTA-Apex S 700 Series ที่รับประกันความเที่ยงตรงได้มากกว่า 2 เท่า

เครื่องวัด 3 มิติที่รับประกันความเที่ยงตรงได้มากกว่า 2 เท่า CRYSTA-Apex S 700 Series เครื่องวัดขนาด 3 มิติ แบบ CNC จาก