CV5-500

เครื่องจักร 5 แกนจาก Mazak กะทัดรัด เหมาะสำหรับ start-up และ job shops

เครื่องจักรขึ้นรูปชิ้นงานมีให้เลือกมากมายในยุทธจักร แต่แบบไหนกันที่เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย พร้อมขนาดกะทัดทัดเหมาะกับธุรกิจตั้งต้น และงานที่ผลิตขึ้นตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก