Data Acquisition System

นึกถึงโซลูชัน DAQ สำหรับงานตรวจสอบครอบจักรวาล นึกถึง QuantumX

หากใครที่นึกถึงโซลูชันในการตรวจสอบวัดผลทางกระแสไฟฟ้าหรือทางด้านกายภาพ เทคโนโลยีที่เรียกกันว่า DAQ อาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นึกถึง แต่ DAQ เองก็มีความสามารถในการทำงานที่หลากหลายและต้องมีซอฟต์แวร์รวมถึง Ecosystem ที่เหมาะสมในการใช้งานเพื่อให้สามารถดึงศักยภาพการตรวจวัดออกมาได้อย่างครบถ้วนแม่นยำ แต่การที่มีระบบรองรับที่ครบถ้วนและมีความหลากหลายนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ทุกรายจะทำได้ดี วันนี้เราจึงอยากแนะนำให้รู้จักกับ QuantumX อุปกรณ์ DAQ จาก