Delta

จ่ายกำลังไฟได้ 150% ภายใน 7 วิ | Cliq VA สวิตซ์ชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย [Super Source]

พาวเวอร์ซัพพลายนับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เพราะเป็นส่วนสำคัญในการจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลไม่ว่าจะงานระบบอัตโนมัติหรืองานด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่ง #สวิตซ์ชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย จาก #DELTA สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GMC-A Series อุปกรณ์ควบคุม cnc คุณภาพระดับสูงจาก DELTA

Machine Tools หรือ เครื่องมือกล จัดเป็น “เครื่องจักร” ประเภทหนึ่ง ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานด้วยกระบวนการตัด เจาะ เซาะ ปาด หรือแปรรูปวัสดุโลหะ เครื่องมือกลช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำ เพื่อทุ่นแรงงานคน จึงต้องอาศัยการควบคุมทั้ง