demoulding

Tailored latch locks | สลักล็อคตามสั่ง เพื่อโซลูชันที่คู่ควรกับแม่พิมพ์ของคุณ

Latch locks หรือ สลักล็อคที่ใช้ในการควบคุมแม่พิมพ์เป็นกลไกที่ถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายและมีความปลอดภัยสำหรับการแยกหรือถอดชิ้นส่วนในแม่พิมพ์ ปัจจุบันมี Latch lock หลากหลายที่ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองการใช้งานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

Demoulding made easy | ระบบถอดแม่พิมพ์ง่ายๆ

ส่วนประกอบที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งของระบบการถอดแม่พิมพ์ (demoulding) ที่มีรูปทรงซับซ้อน ผู้สร้างแม่พิมพ์ควรใช้แม่พิมพ์แบบแยกด้านข้าง (Split Mould) ซึ่งจะช่วยให้ชิ้นส่วนพลาสติกถูกปลดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่ายขึ้น ตัวแยกชิ้นงานของแม่พิมพ์แบบแยกด้านข้าง หรือ split mould ทำหน้าที่เหมือนสไลด์ที่ประกบกันเต็มขนาดของแม่พิมพ์ แนวคิดนี้เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้การผลิตส่วนประกอบที่ซับซ้อนสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย Hasco K2500

Demoulding made easy | ระบบปลดชิ้นงานแบบง่ายและประหยัด

Meusburger นำเสนอ E 3270 – inclined ejection unit – ส่วนปลดชิ้นงานที่มีความโค้งสำหรับการถอดแม่พิมพ์ (demoulding) อย่างง่าย อีกทางเลือกที่คุ้มค่าและพร้อมใช้งาน สำหรับระบบปลดชิ้นงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ความท้าทายเหนือ Demoulding

ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990s Cumsa, Toolmakers แห่งประเทศสเปนกล่าวว่า ได้คิดค้นแนวคิดการปฏิวัติที่เปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบแม่พิมพ์ด้วย Sprung Core สองทศวรรษต่อมา Cumsa ได้เปิดตัวระบบ demoulding การปฏิวัติใหม่ (revolutionary demoulding