Digital Technology

กรณีศึกษา: เทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยคนจีนฝ่าวิกฤต และทำให้ SMEs ของจีนรอดช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19

ขณะที่เวลานี้ไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดทั่วโลก ประเทศต่างๆ เริ่มหันมาสนใจเกี่ยวกับความสำเร็จของจีนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรับมือการแพร่ระบาด และช่วยให้เศรษฐกิจของจีนโดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีไม่หยุดชะงักได้อย่างไร