DMG Mori

Laser texturing | เลเซอร์พื้นผิวสำหรับแม่พิมพ์และเครื่องมือขนาดใหญ่

การแมชชีนนิงพื้นผิว (machining of texture) อาจเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการกัดกร่อน (etching) DMG Mori นำเสนอเครื่องจักรสำหรับการกัดพื้นผิวด้วยเลเซอร์ซึ่งเหมาะสำหรับแม่พิมพ์และเครื่องมือขนาดใหญ่

Automation is essential | ระบบอัตโนมัติใครคิดว่า (ติดตั้ง) ยาก!

ระบบอัตโนมัติกำลังได้รับความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน DMG Mori ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในกรณีนี้ ด้วยโซลูชันระบบอัตโนมัติแบบประหยัดพื้นที่ช่วยให้สามารถทำการผลิตได้อย่างอิสระแม้ติดตั้งในพื้นที่จำกัดหรือคับแคบ บนพื้นที่ที่มีอยู่เดิมสำหรับผู้ผลิตที่ไม่กล้าคิดเรื่องระบบอัตโนมัติมาก่อน