Drone technology

การขนส่งด้วยโดรนเชิงพาณิชย์ โอกาสใหม่ของธุรกิจบริการบินระดับต่ำ

เป็นความจริงที่ว่า เมื่อมีวิกฤตก็ย่อมมีโอกาส ในห่วงเวลาของโควิดก็ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้เช่นกัน! จากการศึกษาวิจัยในกิจการภาคการบินและอวกาศในยุโรปครั้งใหม่พบว่า เทคโนโลยีโดรนอาจเป็นหนทางแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ในวิกฤตการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโควิด-19 และนำไปสู่บริการขนส่งเชิงพาณิชย์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า