ejector

Tailored latch locks | สลักล็อคตามสั่ง เพื่อโซลูชันที่คู่ควรกับแม่พิมพ์ของคุณ

Latch locks หรือ สลักล็อคที่ใช้ในการควบคุมแม่พิมพ์เป็นกลไกที่ถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายและมีความปลอดภัยสำหรับการแยกหรือถอดชิ้นส่วนในแม่พิมพ์ ปัจจุบันมี Latch lock หลากหลายที่ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองการใช้งานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้