Electronic Vehicle

Automotive Summit 2019: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไทยกับแนวโน้ม Smart Mobility

เรากำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค Smart Mobility กล่าวอย่างสั้น Smart Mobility คือโซลูชันสำหรับการเคลื่อนที่/การสัญจร หมายรวมถึงการโยกย้าย (คน สินค้าและผลิตภัณฑ์) การขับเคลื่อน (ยานยนต์) อย่างชาญฉลาด ด้วยความรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่เชื่อมโยงกันได้แบบทุกที่ทุกเวลา