EV Car

จากการออกแบบไปถึงเครื่องจักร: ซอฟต์แวร์โมดูลาร์ CAM ทำให้แน่ใจในความยืดหยุ่นของผู้รับเหมาช่วง

สหราชอาณาจักร — Cutting Blue บริษัทในเบอร์มิงแฮม ถูกก่อตั้งเมื่อสี่ปีก่อนโดย Piotr Parobczy ในฐานะที่ปรึกษาที่เต็มไปด้วยการเขียนโปรแกรมของส่วนประกอบมูลค่าสูงที่ซับซ้อนสำหรับอุตสาหกรรม F1 และกีฬาแข่งรถ อย่างไรก็ตาม ใน 18 เดือนที่ผ่านมา

วิศวกรรมแห่งชาติ 2561: Engineering for Society: Smart Engineering, Smart Life, Smart Nation

“วิศวกรรมแห่งชาติ 2561” (National Engineering 2018) งานสัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมและงานแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิศวกรรม ภายใต้แนวคิด Engineering for Society: Smart Engineering, Smart