EV Tech Forum

สัมมนา EV Tech Forum จัดโดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และ รี้ด เทรดเด็กซ์

อนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับกำลังวิ่งไปในทิศทางไหน มีโอกาสและความท้าทายอะไร เชิญพบผู้นำในวงการ ทั้งจากค่ายรถ BMW NISSAN และ Scania รวมทั้งผู้พัฒนาระบบยานยนต์จากเยอรมนี FEV (Thailand) ในสัมมนา EV Tech Forum