Fakuma 2018

กระบวนการแปรรูปพลาสติกวิถีดิจิทัลที่ FAKUMA 2018

E. Schall ผู้จัดงาน Fakuma ตีปีกด้วยความยินดีอีกครั้งกับผลสำเร็จของงาน Fakuma 2018 ที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยสถิติที่เพิ่มขึ้นภายในงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีพลาสติกแห่งปีที่ Friedrichshafen ประเทศเยอรมนี โดยมีผู้นำตลาดและเทคโนโลยี 1933 รายจาก 40