FDM 3D Printer

3D Printing Challenge | นักศึกษาอ็อกฟอร์ดคว้าทุนจาก Stratasys

รางวัลเครื่องพิมพ์ Stratasys FDM 3D Printer ตกเป็นของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดที่จะได้สิทธิใช้งานฟรีเป็นเวลาหนึ่งปี โอกาสทองของนักศึกษาที่จะได้สัมผัสกับเทคโนโลยี 3D Printing อันทันสมัยซึ่งจะช่วยเสริมการเรียนรู้และการวิจัยได้อย่างแท้จริง