Felix Bio Printer

Felix Bio Printer | เครื่องพิมพ์ชีวภาพใหม่ล่าสุดจาก Felix

Felix-Printers ประกาศเปิดตัวโซลูชั่นด้านการพิมพ์ชีวภาพ 3D ล่าสุด ไปติดตามแนวคิดการออกแบบที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ใหม่และเรนจ์ของแอปพลิเคชั่นที่ออกมาพร้อมๆ กัน