Fight for COVID-19

สร้างเครือข่ายพันธมิตร 3D Printing รับมือ COVID-19 เริ่มพิมพ์หน้ากากบริจาคแพทย์

Stratasys กำลังใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติที่มีอยู่ต่อสู้กับการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัส ก้าวแรกคือการผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้าแบบใช้แล้วทิ้ง หรือ disposable face shields Stratasys Ltd. ได้ประกาศการระดมพลทั่วโลกทั้งทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์สามมิติ เพื่อรับมือกับการระบาดครั้งใหญ่ของ Covid-19 ซึ่งครอบคลุมไปถึง