Fraunhofer LBF

Component design | การทดสอบอายุใช้งานพลาสติกอย่างรวดเร็ว

วันนี้ Toolmakers.co มีไอเดียดีๆ มาฝากสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการวิจัยและพัฒนาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกให้เข้ากับยุคการผลิต 4.0 เราไปดูตัวอย่างแนวคิดดีๆ จากสถาบันวิจัยระดับโลกกันค่ะ หากต้องเร่งการพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกให้ทันกับการแข่งขัน การทดสอบอายุการใช้งานจะต้องสั้นลงด้วย สำหรับสถานการณ์การใช้งานที่ค่อนข้างซับซ้อนต่างๆ นั้น สถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การผลิตอย่าง Fraunhofer LBF ได้ใช้วิธีการทดสอบแบบกำหนดเองควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลองเพื่อคาดการณ์อายุการใช้งานของพลาสติกได้เร็วยิ่งขึ้น