Fraunhofer

Additive manufacturing in toolmaking | โครงการดีๆ สำหรับ AM ในการผลิตเครื่องมือ

ประโยชน์ของการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ หรือ AM – Additive Mnufacturing สำหรับการผลิตเครื่องมือมีอะไรบ้าง? สถาบันเทคโนโลยีการผลิต Fraunhofer (IPT) แห่งเยอรมนี ต้องการตอบคำถามนี้ให้คุณ