freeformer

AM สำหรับแอพลิเคชั่นทางการแพทย์

TCT Asia งานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ หรือ Additive Manufacturing (AM) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2019 ในนครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีน โดยสแตนด์ D60