Green Technology

Green Revolution | สหราชอาณาจักรพร้อมแล้วสำหรับการปฏิวัติสีเขียว

รายงานใหม่ล่าสุดตีพิมพ์โดย MTA พบว่า หากสหราชอาณาจักรเริ่มต้นก้าวเข้าสู่การผลิตสีเขียว – Green manufacturing ตั้งแต่วันนี้ จะสามารถเพิ่มเม็ดเงินได้ 8 พันถึง 2 หมื่นล้านปอนด์ให้กับ GDP ของสหราชอาณาจักรและเพิ่มตำแหน่งงานได้ถึง

‘สตีเบล เอลทรอน’ มุ่งผลักดันการเติบโตควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า Green Technology กำลังเป็นแนวคิดที่ถูกจับตามองและสนับสนุนในหลายอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง โดยพื้นฐานไอเดียนี้เป็นความคิดริเริ่มเพื่อไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ตลอดเวลาที่ผ่านมาความเห็นพ้องต้องกันของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำให้หลายบริษัทมุ่งเป้าหมายไปยังการลดใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและหันมารักษาไว้ซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว