GrindTec

Grinding Technology: เครื่องจักรใหม่ในงาน GrindTec

ที่งาน GrindTec (ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2563 ประเทศเยอรมนี) Walter Ewag จะเปิดตัวเครื่องจักรใหม่สองเครื่อง รายละเอียดทั้งหมดยังคงเป็นความลับจนกว่าประตูงานจะเปิด แต่บริษัทก็ได้บอกใบ้ถึงคุณสมบัติบางอย่างออกมาบ้างแล้ว