Hasco

Hasco เปิดตัวแท็ก RFID สำหรับแม่พิมพ์เพื่อเก็บข้อมูลดิจิทัล

หลาย ๆ ท่านคงเคยรู้จัก RFID มาเป็นเวลานานแล้ว โดยมีการใช้งานในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับทางการผลิต (Traceability) เพื่อทราบถึงลอตการผลิต และที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์นั้น ล่าสุด Hasco ได้ใช้ RFID เพื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัลบนสินค้า (หน่วยแม่พิมพ์)

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของโปรตุเกสกับนวัตกรรม hot-runner

โปรตุเกส — เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตแม่พิมพ์ที่ได้มาตรฐาน สำหรับแม่พิมพ์คุณภาพที่มีโครงสร้างแบบโมดูลาร์ และระบบ Hot runner หรือระบบทางวิ่งร้อน ในแบบที่เรียกว่า customised hot runner systems ในปีนี้ Hasco