Heineken

เมื่อการพิมพ์สามมิติช่วยเพิ่มคุณภาพการผลิตเบียร์

“ทุกบริษัทมีความท้าทายที่ไม่เหมือนใครในกระบวนการผลิต เป็นเหตุผลว่าทำไมความสามารถในการสร้างโซลูชันที่กำหนดเองได้แบบส่งตรงจากโรงงานจึงเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต” – Jos Burger , CEO of Ultimaker 3D Printing แสดงผลงานออกนอกหน้าอีกครั้งในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์