High-performance milling

Machining Concepts | ความท้าทายของงานกัดประสิทธิภาพสูง

  ความท้าทายของการตัดเฉือนประสิทธิภาพสูงนั้นมีทั้งความซับซ้อนและความต้องการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการผลิตที่มีความหลากหลายในปริมาณการผลิตต่ำ (High-mix/Low-volume- HMLV)  แนวคิดเครื่องจักรแบบไดนามิก วัสดุและพื้นผิวที่มีความเที่ยงตรง-แม่นยำสูง โดยเฉพาะความต้องการในระบบเครื่องมือที่มีเสถียรภาพนั้นยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้น