Hypersonic Passenger Travel

How Close Are We to Hypersonic Passenger Travel? | เราเข้าใกล้การเดินทางเหนือเสียงมากแค่ไหน

บทความจาก www.engineering.com/ ประจำเดือนมีนาคมยกเอาเรื่องของการเดินทางไวกว่าเสียง หรือ Hypersonic Passenger Travel มาเล่าถึงในบทความ ในแง่ของการเดินทางโดยสารทั่วไปที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆ  ในขณะที่การวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเดินทางเหนือเสียงอุทิศให้กับการใช้งานด้านการทหาร แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่น่าสนใจในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น