innovation

Market trend: Sweden, A land of innovations: ดินแดนแห่งนวัตกรรม

สวีเดน ประเทศเล็ก ๆ ในสหภาพยุโรป (ขนาดใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่มีประชากรไม่ถึง 10 ล้านคน) สร้างความประทับใจให้กับโลกด้วยนวัตกรรมยิ่งใหญ่มากมาย เป็นประเทศที่อุทิศงบฯ มหาศาลให้กับกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา และทำงานอย่างใกล้ชิดชนิดจูงมือไปพร้อม ๆ กับสถาบันการศึกษาเพื่อค้นคว้าหาโซลูชั่นใหม่ๆ และไม่มีใครเหมือนออกมาสู่โลก!

ระบบการผลิตแบบอัจฉริยะ: Smart กับ Intelligence ต่างกันอย่างไร

เคยสงสัยกันหรือไม่ ว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากมายที่เกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีที่มาที่ไปอย่างไร ไปจนถึงมีความแตกต่างกันอย่างไร หลายคำอาจทำให้คุณสับสน งงงวย วันนี้ Toolmakers จึงได้นำคำศัพท์เหล่านั้นมาแจกแจงให้ฟัง

เทรนด์วัสดุทดแทน (Circular Supplies) กับงานออกแบบ

วัสดุทดแทน (Circular Supplies) ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy) และกำลังสั่นสะเทือนตลาดวัสดุทั่วโลก ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านโครงสร้างทางชีวภาพ (Biological Technologies) เช่น Bio-Energy หรือ Bio-Based Materials

ทำไมต้อง CIRCULAR ECONOMY ทางรอดของมนุษย์ในยุค ANTHROPOCENE (ตอนจบ)

นวัตกรรมจากธรรมชาติ “โลกที่ยั่งยืนนั้นมีอยู่แล้ว…แค่เรามองเข้าไปในธรรมชาติ”  คือคำยืนยันของ เจนีน เบนยัส (Janine Benyus) ผู้เขียนหนังสือ ชีวลอกเลียน: นวัตกรรมบันดาลใจจากธรรมชาติ (Biomimicry: Innovation Inspired by Nature)

It all started with noodles: ทุกสิ่งอย่างเริ่มต้นจากเส้นบะหมี่

Eichii Okuma ก่อตั้งบริษัทของเขาในปี 1898 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น แตกต่างจากรายอื่นๆ ในสายนี้ เวลานั้น Okuma ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบินหรืออุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ผลิตภัณฑ์แรกของ Okuma คือเครื่องจักรสำหรับทำเส้นอุด้ง!