INTERMAC​H 2019

พลาดไม่ได้! INTERMACH 2019 เริ่มแล้ววันนี้

INTERMACH &​ SUBCON Thailand 2019 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อ 6 ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม จัดขึ้นแล้ววันนี้ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ 99 -​104 ตั้งแต่วันที่