InterMach 2019

My Robot: Loader-Bot@ หุ่นยนต์ป้อนชิ้นงานสำเร็จรูป

ควันหลงจากงาน Intermach 2019 ที่ไบเทคบางนาสำหรับ Toolmakers ก็คือเรื่องของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทงานจากโซน (RO) Bots Hub ที่เราอยากนำมาแนะนำให้รู้จักกันทีละตัว ทีละงาน ภายใต้ชื่อคอลัมน์ MY ROBOT เพื่อให้ทันยุคการผลิต

พลาดไม่ได้! INTERMACH 2019 เริ่มแล้ววันนี้

INTERMACH &​ SUBCON Thailand 2019 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อ 6 ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม จัดขึ้นแล้ววันนี้ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ 99 -​104 ตั้งแต่วันที่