Internet of Things

Innovative technologies: 4 เซนเซอร์ยอดนิยมในอุตสาหกรรม

เซนเซอร์ตรวจจับความดัน อุณหภูมิ สารเคมี และ อินฟราเรด หรือ IR (infrared) คือเซนเซอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบัน ประโยชน์ที่ได้รับจากเซ็นเซอร์แต่ละแบบนั้นล้วนแล้วแต่มีลักษณะเฉพาะตัวและพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนนั้น ๆ เซนเซอร์ยังคงมีบทบาทเป็น “game changers”

อนาคตของการค้าโลหะคือ Digital

ยุคแฟกซ์และโทรศัพท์ในธุรกิจการค้าเหล็กกล้าและโลหะกำลังจะสิ้นสุดลง ผู้ชนะจะเป็นผู้ค้าที่รวดเร็วและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่ยุค digitisation การพัฒนานี้จะนำไปสู่การซัพพลายเหล็กโดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบผ่าน Internet of Things (IoT) โดยจะมีหรือไม่มีผู้ค้าเหล็กอีกต่อไปก็ย่อมได้