IT

การ์ทเนอร์เผยมูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีปีหน้าจะโตขึ้น 4%

การ์ทเนอร์คาดการณ์แนวโน้มการใช้จ่ายไอทีทั่วโลกสำหรับปี 2564 จะแตะ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4% จากปี 2563 โดยคาดว่าปีนี้ 2563 มูลค่าใช้จ่ายไอทีจะอยู่ที่ 3.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยลดลงจากปี

แนวโน้มการลงทุนไอทีทั่วโลกปี 2563: Software as a Service (SaaS) โตต่อ

การ์ทเนอร์คาดการณ์แนวโน้มการลงทุนไอทีทั่วโลกปี 2563 จะแตะ 3.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ภาคธุรกิจทบทวนการใช้จ่ายไอที ตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง