Laser USP

TECH FOCUS | การผลิตชิ้นส่วน CFRP อย่างรวดเร็วด้วยเลเซอร์ USP

พลาสติกผสมเส้นใยคาร์บอนเสริมแรง หรือ Carbon fiber-reinforced plastics – CFRP เป็นวัสดุผสม หรือ วัสดุคอมโพสิตที่ใช้ในงานโครงสร้างที่มีความหลากหลายที่สุดประเภทหนึ่ง ด้วยการรวมเอาข้อดีของคุณสมบัติเชิงกลในส่วนประกอบต่างๆ ไว้ด้วยกัน ต่อไปนี้คือผลงานจากการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปี