lass fibers

ใยแก้วรีไซเคิล: วัสดุยั่งยืนสำหรับส่วนประกอบรถยนต์และเครื่องบิน

ในโครงการวิจัยหนึ่ง หลายบริษัทได้ร่วมแรงกันเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสำหรับส่วนประกอบที่ผลิตจากใยแก้วรีไซเคิล – ผลิตภัณฑ์แรกคือฝาครอบที่ใส่แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า