lightweight components

HFQ เทคโนโลยีขึ้นรูปร้อนแบบใหม่ ล้ำกว่าใคร ครั้งแรกในยุโรป

SDE Technology มีความตั้งใจจะเป็นผู้นำระดับโลกในเทคโนโลยี lightweight components หรือชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักเบาด้วยการลงทุนในกระบวนการใหม่