Lugs

Bikeparts by Renishaw

ครอบครัวจักรยานใหม่ถอดด้าม Atherton Bikes กำลังผลิตผลงานใหม่ร่วมกับ Renishaw บริษัท AM แนวหน้าของโลกจากฝั่งอังกฤษซึ่งใช้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานข้อต่อด้วย AM เป็นครั้งแรกในโลกสองล้อ