Machine Works

Machine Works ขยายความร่วมมือ-พัฒนา AM ระดับไฮเอนด์

Cads Additive ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โซลูชันประสิทธิภาพสูงที่ใช้งานง่ายสำหรับแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมเพิ่งประกาศความร่วมมือกับ Machine Works เพื่อร่วมกันพัฒนาซอฟแวร์ Polygonica – mesh tools สำหรับงานออกแบบสามมิติ เพื่อประสิทธิภาพการพิมพ์โลหะระดับไฮเอนด์