Machining

EDM

Wire EDM อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมการบิน

Ona บริษัทชั้นนำของสเปนได้ทำการศึกษาเพื่อวิเคราะห์กระบวนการการกัดเซาะชิ้นงานด้วยลวด (WEDM) เป็นทางเลือกแทนการ machining (ในที่นี้เน้นที่การเจาะ หรือ broaching) ทั่วไปของโปรไฟล์ firtree ใน discs สำหรับภาคการบิน บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน EDM

Automated die machining ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต

ด้วยกลยุทธ์การกำหนดมาตรฐาน (standardization strategy) และ C 22 UP machining centre จาก Hermle แผนกเครื่องมือและแม่พิมพ์ของกลุ่ม WMF จึงสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการสร้างขอบเขตการบริการสำหรับลูกค้าภายนอก

“Digital Way” แนวโน้มของอนาคตในงาน AMB

ปัจจุบันงานแสดงสินค้าจำนวนมากมีโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมมากมาย แน่นอนว่า AMB ก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์การพัฒนารถแข่ง นวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการ machining ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีตผ่านทางระบบดิจิทัล ทั้งหมดนี้คือหัวข้อของการแสดงพิเศษภายในงาน AMB ในปีนี้

Categories