maintenance

โมบายโซลูชั่นช่วยให้การซ่อมบำรุงโรงงานทำได้อย่างทันท่วงที

ทีมซ่อมบำรุงของโรงงานต่างตระหนักดีถึงคุณค่าของเวลา พวกเขาทำงานภายใต้แรงกดดันต่อเนื่องที่จะต้องลดช่วงเวลาหยุดชะงักการทำงาน (Downtime) ให้เหลือน้อยที่สุด เร่งความเร็วในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และปรับปรุงการบำรุงรักษาเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น รวมถึงดูแลให้การหยุดชะงักในรอบการทำงานสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้